E-installaties

E-installaties

Electrotechnische installaties

W-installaties

W-installaties

W-installaties

Onderhoud & Revisie

Onderhoud & Revisie

Onderhoud & Revisie

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid staat voorop

Observatiesystemen

Observatiesystemen

Camera's en andere observatiesystemen

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Privacy statement van PTS-Technische Service bv, Spikweien 20, 5943 AD te Lomm, Netherlands.
Verklaring vanwege Europese privacywetgeving (AVG). General Data Protection Regulation (GDPR).

Inleiding en toepasselijkheid privacy statement

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. PTS-Technische Service respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website naam van uw website. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.  PTS-Technische Service verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. PTS-Technische Service verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de website en webshop is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy statement welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

 

2) Toestemming
Door van onze diensten en informatie gebruiken te maken evenals van in het voorgaande van de website en webshop van PTS-Technische Service bv, gaat u akkoord met onze privacy statement en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy statement van PTS-Technische Service en specifiek over bepaalde zaken, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

4) Monitoren gedrag bezoeker
PTS-Technische Service maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht.  Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

5) Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen namelijk voor:

 • Het bij u te kunnen leveren van goederen en diensten;
 • U te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Om u te informeren over onze diensten en producten;
 • Opnemen en afhandeling van uitvoerende werkzaamheden;
 • Afhandelen van uw betaling;
 • Afhandelen van garantie en of retouren;
 • Levering van uw bestelling;
 • Voor uw bestelling hebben wij uw bedrijfsnaam, e-mailadres, adres, betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden en om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen;
 • Mijn account: Voor een account op onze website dient u een aantal gegevens op te geven, waaronder uw naam of bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Wij slaan deze gegevens op in onze systemen. Daarnaast bewaren wij gegevens over uw eerdere bestellingen zodat u deze eenvoudig terug kan vinden via uw account;
 • Onze technische service: Om u via onze technische service snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van de door u opgegeven persoonsgegevens en maken we aantekeningen van het gesprek. Deze aantekeningen van uw contact met ons worden bewaard om ons te helpen bij de beantwoording van uw vraag, het opstellen van analyses en bij de verbetering van onze diensten.
 • Reparatie – onderhoud – service - garantie- retourneren - diensten: Wij bieden een aantal zaken rondom reparatie, onderhoud, service , diensten, garantie en retourneren van onze producten. Om te bepalen of uw product daarvoor in aanmerking komt, maken we gebruik van uw bestelgegevens en de door u opgegeven persoonsgegevens.
 • Verbetering van onze website, service en diensten: We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Hiervoor kunnen wij u, of een door ons ingeschakelde partij, u benaderen.
 • Kredietwaardigheidstoets: Wanneer u klant bij ons wordt en wanneer u op rekening betaalt kunnen wij u, of door ons ingeschakelde derde partijen, uw kredietwaardigheid toetsen.
 • Website: Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens opslaan en verwerken wanneer dit nodig is om misbruik of illegale activiteiten op onze website te voorkomen. Wij zijn verplicht deze gegevens te verstrekken op grond van bijvoorbeeld overheids- of justitiële voorschriften of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van een juridische (strafrechtelijke) procedures.

 

6) Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. PTS-Technische Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

 

7) Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. PTS-Technische Service treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

 

8) Derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt. Wij stellen uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, of wanneer dit noodzakelijk is voor:

 • de uitvoering van uw bestelling;
 • het beantwoorden van uw vragen;
 • het bieden van service, garanties en repareren van onze producten;
 • het verbeteren van onze website en/of diensten;
 • het afdwingen van de naleving van onze voorwaarden;
 • het incasseren van facturen.

Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te delen met onze dochteronderneming. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, zich te houden aan geldende privacyregels en uw gegevens goed te beveiligen.

 

9) Gebruik van cookies

PTS-Technische Service plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.


10) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

11) Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door PTS-Technische Service te beïnvloeden.

12) Google analytics
De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Facebook ,LinkedIn en Youtube
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Youtube zelf. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Youtube. goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

 

13) Uw rechten
U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door per e-mail ons te berichten. Vermeld in de e-mail of ander medium duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

 

14) Links
Op de website zijn mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. PTS-Technische Service kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. PTS-Technische Service raadt de bezoeker aan om de privacy statement van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

 

15) Aanpassen privacy statement
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van PTS-Technische Service en handelsnamen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.

 

16) Disclaimer
Aan het samenstellen van onze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. PTS-Technische Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Lomm 25-05-2018